Pages

Subscribe:

Saturday, June 30, 2012

nancy-enta eih lyric

Enta eih mesh kfaya aalaik
Tegrahni haram aalaik ent eeih
Enta laih dimooai habeebi tehoun aalaik
Tab w laih ana radya enak tegrahni w roohi feek Tab w laih
yaani eih radya beaazabi bain edaik (2x)


Law kan da hob ya waili mino
W law kan da zanbi matoub aano
Law kan naseebi aaeesh fey gerah
Hayaeesh fey gerah (2x)

Mesh haram
mesh haram enak tekhdaani fey hobak leek Mesh haram
Mesh haram wel seneen hayati w aaeesh eleek
Daa awam wala kan leaaba fey hayatak yetwadeek Daa AWAM
el hanan w hodni albi w amali feek (2x)

Law kan da hob ya waili mino
W law kan da zanbi matoub aano
Law kan naseebi aaeesh fey gerah
Hayaeesh fey gerah>

0 comments:

Post a Comment